čtvrtek 9. února 2012

Vivat academia...

Smutný (patrně) konec práv v Plzni je docela příznačný v době, kdy to i s reformou vysokého školství vypadá bledě, z valné části díky a priori odmítavému postoji (především zřejmě pražské) akademické obce (výstižný článek Ondřeje Schneidera zde). Případ "Plzeň" je potřeba chápat jako mnohem širší a hlubší problém, než jen jako ionescovský příběh začínající u tří kamarádů udělujících tituly sobě navzájem a za temných okolností i dalším bez ohledu na studium či kvalifikační práce, a končícího v nepřehledné závěrečné scéně se svižnými prostřihy tu na Šluknovsko, tu na vyprázdněnost plzeňské školy upozorňující profesorku Dvořákovou. Jde o situaci v českém právnickém vzdělávání vůbec; všeobecně jsem o problému (již v souvislosti s plzeňskými právy) psal dříve (o ještě nedávné situaci v Plzni jsem pak psal už i na IUSLESSu tady).

Problémem české právnické akademie mimo jiné opravdu není, jak i dnes opět občas zaznívá, že v ČR je mnoho právnických fakult (tj. 3 plus minus 1), resp. mnoho právníků (argument stylu, co to je 1000 právníků na mořském dně...). Naopak, v ČR je navzájem si konkurujících právnických fakult (ale samozřejmě těch, které lze brát vážně, nikoli třeba něco v tomto stylu, a zároveň při vyřešení oné strašidelné masovosti stávajících fakult) zoufale málo. Vzhledem k tomu, kolik právnických škol u nás dnes reálně existuje (resp. má perspektivu ještě nějakou dobu existovat), mi připadá třeba srovnávání úrovně právnických fakult jako formální sranda. Nevím, jsem podle tohoto srovnání Hospodářských novin absolventem druhé nejlepší právnické fakulty v republice nebo šedého průměru? Přitom si dovolím tvrdit, že třeba v případě ekonomie není druhá příčka (letos pro VŠE) vůbec nějakou hanbou či fraškou; přičemž na první pohled je důvodem - wait for it - počet (a tedy výraznější konkurenční prostředí) vysokých škol, na kterých je ekonomie jako obor vyučována (není to důvod jediný, ale to nechme stranou).

Právnické vzdělávání v ČR bude "po Plzni" v určitém smyslu připomínat ony tři staré kumpány z počátků plzeňské aféry. Bude to stav, kdy tradičně v českých poměrech zazákopované školy s věkovým průměrem pedagogů podle mého povrchního odhadu nijak za Fakultou právnickou ZČU nezaostávajícím (snad s výjimkou Olomouce), neprodukující ve vědě a výzkumu či praktické (konzultační, legislativní, znalecké apod.) činnosti (až na čestné výjimky) v podstatě nic významného, budou nadále vyzařovat dutou důstojnost, udělovat přežité tituly a každoročně lákat natolik dostatečné počty uchazečů, že jakékoli změny se budou státu, veřejnosti, ale i samotným těmto školám zdát zbytečnými. ...A tak tomu samozřejmě bude do té doby, než vážné problémy á la Plzeň propuknou i v Praze, Brně nebo Olomouci.

A nějaká řešení? Nechci se už po kolikáté opakovat, ale vesměs jsou to jednoduché recepty (a to jak v tom smyslu, že nejde o nic převratného nebo kdo ví jak objevného, ale také, že jde ponejvíce o zjednodušení systému stávajícího): rozdělit právnické studium na bakalářský a navazující magisterský stupeň, umožnit specializace alespoň na úrovni navazujícího magisterského studia, zavést školné (minimálně ale třeba tak v ekvivalentu 1000 Eur ročně...), postupně vybudovat další právnické fakulty (dovolím si střílet od boku - na veřejných vysokých školách v ČR by mohlo klidně koexistovat cca 6 - 10 právnických fakult) a snížit počet přijímaných studentů (opět střelba od boku - řádově třeba na 400 studentů v bakalářském a 250 v magisterském stupni na jedné fakultě), umožnit studium v magisterském stupni i absolventům jiných bakalářských a magisterských oborů (přirozeně, pokud by složili příslušně náročnou přijímací zkoušku), radikálně omezit z valné části zbytečný institut (nás) externích doktorandů atd. ...

Ale dost už, nechci dostat melounem přes kebuli. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

Žádné komentáře:

Okomentovat