pátek 11. října 2013

Střípky z Nalusu

Pro někoho, kdo se orientuje na ekonomii regulace, je bezčasí v době rozpuštění Sněmovny mírně řečeno okurkovou sezónou (poněkud horší je to v takové situaci pro někoho, řekněme, zbytečně přehnaně demokratisticky založeného, ale to je jiný příběh). Zkusil jsem tedy zabrousit do databáze rozhodnutí Ústavního soudu a vyzkoušet nějaká na L&E  směřovaná hledání... tady jsou některé výsledky podle klíčových slov:

"Posner" - Nalus vrací 3 výsledky, jednou (Pl. ÚS 9/07) je to Eric Posner a článek "Transnational Justice as Ordinary Justice", a to v souvislosti s tím, že autoři považují fungující tržní ekonomiku za znak úspěšné postkomunistické transformace, a ve 2 případech (II. ÚS 90/06 a IV. ÚS 167/05) se objevuje odkaz na tytéž pasáže 6.vydání R. Posnerovy Economic Analysis of Law (str. 266-268 a 541-542), v související argumentaci ÚS se říká: "Advokáti jsou důležitými aktéry systému vlády práva, který je v důsledku vysoce ekonomicky přínosný."

"Coase" - nic.

"Law & Economics" - dotaz obsahuje nedovolený znak &. "Law and Economics" následně nevrací nic.

"Externalita" - ÚS slovo externalita používá všelijak, v ekonomickém slova smyslu však spíše sporadicky (IV. ÚS 2315/12 - v souvislosti s gamblerstvím, III. ÚS 1100/07 - týká se pozitivní externality v podobě správy říčního jezu). Ve většině ze 7 rozhodnutí, kde se tento pojem vyskytuje, je ale externalita používána instrumentálně, vlastně kdykoli, má-li nějaký alespoň trochu ohraničitelný systém (např. v případě stran překonávajících 5% v parlamentních volbách, u státem autonomně přijímaných právních předpisů atp.) vliv na cokoli jiného. Externality jsou to zde ale ve vesměs jen skutečně velmi velkoryse širokém pojetí.

"Samuelson" - výskyt v celkem 7 rozhodnutích, z toho 4 se týkají definice veřejných statků. ÚS zřejmě vycházel z 13.vydání Ekonomie, které bylo jako první přeloženo do češtiny a vydáno v roce 1991; škoda, že v Joštově ulici někdy netřeba neodkazovali na některé vydání předcházející Coasovu článku The Lighthouse in Economics, tj. do 6. vydání včetně. Právní argumentace jdoucí ve směru, že (ústavní) soud/jiný účastník vycházel z již zpochybněného ekonomického pojetí veřejného statku, by mohla být docela zajímavá...

"Engliš" - na Karla Engliše se ÚS odkazuje ve dvou nálezech (Pl. ÚS 29/08, Pl. ÚS 24/07), v obou případech jde o strukturální a systémové požadavky na konstrukci jednotlivých typů daní.

"Hayek" - s celkem 7 odkazy na Právo, zákonodárství a svoboda, jeden na Cestu do otroctví a ještě na jeden německý článek koautorovaný Jamesem Buchananem, je Fredie zřejmě vítězem, co se četnosti odkazů ÚS na literaturu blížící se L&E týče. Myslím, že to (i s ohledem na srovnatelnou četnost odkazů na Samuelsona) tak trochu ukazuje i na fakt, že překlad publikace do češtiny má v ČR stále celkem velký význam pro to, vezme-li právní praxe (a nejspíše i teorie) takovou publikaci vůbec na vědomí.

"RIA" - dotaz sice vrací výskyty v celkem 7 rozhodnutích, ale jen v jediném (Pl. ÚS 53/10 - nález ve věci návrhu na zrušení části novely zákona o stavebním spoření) jde skutečně o hodnocení dopadů regulace. Celkem pozoruhodné je, že RIA byla využita k argumentaci nikoli zástupci moci výkonné, ale naopak navrhovateli a také Asociací stavebních spořitelen, která návrh na zrušení dané novely podpořila.

"Pareto" - nic. "Kaldor" - nic. "maximalizace bohatství" - nic.

"Ekonomie" - 449 výskytů, bez zmínek o různých variacích na procesní ekonomii je to pak 27 rozhodnutí a bez ekonomie ve spojení se znaleckými obory pouze dva výskyty (III. ÚS 2013/07, kde se hovoří o marxistické politické ekonomii, a IV. ÚS 200/01, který však hovoří o ekonomii ve smyslu podniku, hospodářství či statku).

"Efektivnost" - 143 hitů. "Efektivní" - 1408 takový výraz obsahujících rozhodnutí. Otázku efektivnosti zkoumaných norem a individuálních záležitostí tedy ÚS ve svých rozhodnutích evidentně nezanedbává. V kontextu výše uvedeného (ale upozorňuji: skutečně jsem všechna ta rozhodnutí poukazující na efektivnost neprocházel!) je to možná vlastně charakteristické (či symptomatické, nebo definující) - v právním pojetí je efektivnost anekdotickou záležitostí, otázkou citu. Je to cosi, co je zřejmé samo o sobě. Problém je, že, pokud jde o efektivnost, samy o sobě zřejmé, triviální pravdy občas nefungují, zvláště jde-li o složitější právně-institucionální systémy. K tomu např. nostalgická vzpomínka na E. Ostromovou.

---
PS: pokud by někoho zajímala zcela subjektivní, zcela neobjektivní dojmologie ze včerejšího veřejného slyšení kandidátů na nového děkana Právnické fakulty UK, tak několik poznámek je aktuálně k dohledání na mém twitteru (https://twitter.com/Iusless).

Žádné komentáře:

Okomentovat